Blog

Databescherming

Beveiliging van data ligt onder een vergrootglas. Nieuwe wetgeving zoals de GDPR, meldplichten, en beveiligingsnormen buitelen over elkaar heen. Veel bedrijven reageren hier niet of nauwelijks op vanuit het principe ‘het zal mijn tijd wel duren’. En dat is begrijpelijk gezien de complexiteit van de materie. Deze houding brengt echter ook bedreigingen en risico’s met zich mee. Een datalek kan voor de business of betrokkenen grote nadelige gevolgen hebben. Gevoelige informatie ligt op straat met bijbehorende imagoschade, boetes en of claims, met alle gevolgen van dien.

Talloze adviesbureaus voorzien bedrijven van advies in geval van datalekken of bieden verzekeringen aan om zich tegen negatieve gevolgen te verzekeren: de Wegenwacht in Dataland. Waar bedrijven pas echt mee geholpen zijn, is niet reactief maar proactief omgaan met datalekkages. Om in de metafoor te blijven: het aanschaffen van een betrouwbare auto en uitvoeren van periodiek onderhoud. Gecombineerd met een goede wegenwacht kom je van a naar beter.

Lees meer...

Renovatie bestaande DRI-displays

Dat DRI-displays langs bus-, tram- en metro-haltes niet per definitie na acht jaar rijp zijn voor de sloop blijkt uit één van de lopende projecten die METIX uitvoert in het Stadsgewest Haaglanden. In opdracht van het stadsgewest voerde METIX in 2012 een schouw uit waarbij de staat van de bestaande DRI-panelen (Dynamische ReisInformatie) werd geïnventariseerd. METIX adviseerde het Stadsgewest Haaglanden ten aanzien van het al dan niet renoveren van het bestaande DRI-systeem.

Lees meer...

De 5 SLA valkuilen in de ICT

Een Service Level Agreement (SLA) of Dienstenniveau-overeenkomst (DNO) is een document met daarin vastgelegd de afspraken tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. Als een SLA tussen externe partijen wordt gesloten dan krijgt dit de status van een juridisch bindend contract. Binnen één organisatie heeft een SLA geen juridische status, maar kan wel een bruikbaar instrument zijn. In eerste instantie werd het SLA vooral gebruikt in de ICT sector, maar inmiddels is het SLA diep doorgedrongen binnen zowel het bedrijfsleven als de overheid.

Lees meer...

Elektronische facturen in de tuinbouwsector

Elektronische facturen zijn in de tuinbouwsector nog geen gemeengoed. Daarbij rekenen we .PDF-versies van facturen niet tot de elektronische facturen aangezien deze geen volledige procesautomatisering en integratie van bestelling en/of levering tot betaling mogelijk maken. Daar waar direct geleverd wordt aan de retail stelt de retail vaak verplicht dat er elektronisch gefactureerd wordt volgens voorgeschreven standaarden.

Lees meer...

Machine Learning in projecten

Kunstmatige intelligentie, machine learning, neurale netwerken, deep learning; dergelijke termen zijn gemeengoed voor iedereen die veel data tot zijn of haar beschikking heeft. De rekenkracht en mogelijkheden worden steeds groter; volgens de wet van Moore verdubbelt de rekenkracht iedere twee jaar. De uitdaging om als mens de machine te blijven begrijpen wordt echter steeds groter.

Succesvol toepassen van kunstmatige intelligentie vraagt dus veel meer dan het beheersen van moeilijke algoritmes. Hieronder wordt stap voor stap de complexiteit van een machine learning project geschetst.

Lees meer...