Artikelen Arno van Veen

Databescherming

Beveiliging van data ligt onder een vergrootglas. Nieuwe wetgeving zoals de GDPR, meldplichten, en beveiligingsnormen buitelen over elkaar heen. Veel bedrijven reageren hier niet of nauwelijks op vanuit het principe ‘het zal mijn tijd wel duren’. En dat is begrijpelijk gezien de complexiteit van de materie. Deze houding brengt echter ook bedreigingen en risico’s met zich mee. Een datalek kan voor de business of betrokkenen grote nadelige gevolgen hebben. Gevoelige informatie ligt op straat met bijbehorende imagoschade, boetes en of claims, met alle gevolgen van dien.

Talloze adviesbureaus voorzien bedrijven van advies in geval van datalekken of bieden verzekeringen aan om zich tegen negatieve gevolgen te verzekeren: de Wegenwacht in Dataland. Waar bedrijven pas echt mee geholpen zijn, is niet reactief maar proactief omgaan met datalekkages. Om in de metafoor te blijven: het aanschaffen van een betrouwbare auto en uitvoeren van periodiek onderhoud. Gecombineerd met een goede wegenwacht kom je van a naar beter.

Lees meer...

Renovatie bestaande DRI-displays

Dat DRI-displays langs bus-, tram- en metro-haltes niet per definitie na acht jaar rijp zijn voor de sloop blijkt uit één van de lopende projecten die METIX uitvoert in het Stadsgewest Haaglanden. In opdracht van het stadsgewest voerde METIX in 2012 een schouw uit waarbij de staat van de bestaande DRI-panelen (Dynamische ReisInformatie) werd geïnventariseerd. METIX adviseerde het Stadsgewest Haaglanden ten aanzien van het al dan niet renoveren van het bestaande DRI-systeem.

Lees meer...