Dat DRI-displays langs bus-, tram- en metro-haltes niet per definitie na acht jaar rijp zijn voor de sloop blijkt uit één van de lopende projecten die METIX uitvoert in het Stadsgewest Haaglanden. In opdracht van het stadsgewest voerde METIX in 2012 een schouw uit waarbij de staat van de bestaande DRI-panelen (Dynamische ReisInformatie) werd geïnventariseerd. METIX adviseerde het Stadsgewest Haaglanden ten aanzien van het al dan niet renoveren van het bestaande DRI-systeem.

Inventarisatie en advies

Met de komst van ruim 200 splinternieuwe ‘vlaggemast-displays’ op haltes waar nog geen DRI beschikbaar is (tevens een project onder de hoede van METIX), wilde het stadsgewest laten onderzoeken of de oude displays konden worden behouden of moesten worden vervangen voor het nieuwere type. Het behouden van de bestaande displays zou mogelijk een aanzienlijke kostenbesparing betekenen mits de kwaliteit van het systeem natuurlijk nog ruim afdoende zou zijn.

Het advies van METIX luidde concluderend: ‘Het behouden van de bestaande displays in de ABRI’s en op de stations van het traject RandstadRail is mogelijk en economisch haalbaar’. De renovatie van het bestaande systeem was aanzienlijk voordeliger dan het systeem ontmantelen, de displays uit de ABRI’s en van de stations verwijderen en nieuwe displays plaatsen. De staat van de displays was nog, met uitzondering van enkele lokaties, binnen de normen. Deze displays zouden tijdens het project extra zorg nodig hebben.

Uitvoering

In juni 2013 is METIX van start gegaan met de nieuwe beheerder ARS, die naast het beheer van de nieuwe displays, ook het beheer van de bestaande gerenoveerde panelen onder haar hoede zal nemen.

De renovatie betekent echter niet louter de overgang naar een nieuwe beheerorganisatie. De gehele systeemarchitectuur is door METIX kritisch bekeken en van een nieuw ontwerp voorzien. Zo werden bijvoorbeeld de displays altijd door een server aangestuurd vanaf het ICT-centrum van HTM op de Meppelweg in Den Haag. Die hardware was aan vervanging toe. Daarop is besloten de aansturing van de gerenoveerde panelen onder te brengen in de softwaresystemen van ARS. Deze systemen bevinden zich in Amsterdam.

METIX realiseerde in samenwerking met HTM en ARS de benodigde verbindingen tussen Amsterdam (ARS) en het schakelknooppunt Meppelweg (HTM). De koppeling tussen Amsterdam en Den Haag maakt het mogelijk de displays aan te sturen vanuit de servers van ARS in Amsterdam. Vanaf de Meppelweg kunnen de displays ofwel middels een mobiele verbinding worden aangestuurd (3G-netwerk), danwel middels een glasvezelring die HTM door Den Haag heeft liggen worden aangestuurd.

Projectstatus

De displays zijn inmiddels voorzichtig gemigreerd van het ‘oude’ serversysteem, naar het nieuwe serversysteem van ARS. De aansturing van bestaande displays door nieuwe server-software betekent dat het koppelvlak tussen server en display op de bit nauwkeurig moet worden geïmplementeerd in de nieuwe server-software van ARS. Dit vraagt flink wat testen en ‘vlieguren’ maken om de informatie perfect op de displays te laten tonen. In opdracht van het Stadsgewest Haaglanden begeleidt METIX deze testen en ondersteunt ARS bij de migratie.

De reiziger zal van de migratie nauwelijks iets merken. De actuele vertrekinformatie die men gewend is blijft op de panelen in en rond Den Haag staan. Waar mogelijk worden nog optimalisatieslagen gemaakt ten aanzien van de accuraatheid van de vertrektijden zodat er, indien van toepassing, een verbetering zal zijn ten opzichte van voor de renovatie.

METIX verwacht het project samen met HTM, ARS en het Stadgewest Haaglanden in juli 2014 te kunnen afronden.