Artikelen Harmen van Dam

Machine Learning in projecten

Kunstmatige intelligentie, machine learning, neurale netwerken, deep learning; dergelijke termen zijn gemeengoed voor iedereen die veel data tot zijn of haar beschikking heeft. De rekenkracht en mogelijkheden worden steeds groter; volgens de wet van Moore verdubbelt de rekenkracht iedere twee jaar. De uitdaging om als mens de machine te blijven begrijpen wordt echter steeds groter.

Succesvol toepassen van kunstmatige intelligentie vraagt dus veel meer dan het beheersen van moeilijke algoritmes. Hieronder wordt stap voor stap de complexiteit van een machine learning project geschetst.

Lees meer...