metix foto

Highligts van Metix

Renovatie bestaande DRI-displays

Dat DRI-displays langs bus-, tram- en metro-haltes niet per definitie na acht jaar rijp zijn voor de sloop blijkt uit één van de lopende projecten die METIX uitvoert in het Stadsgewest Haaglanden. In opdracht van het stadsgewest voerde METIX in 2012 een schouw uit waarbij de staat van de bestaande DRI-panelen (Dynamische ReisInformatie) werd geïnventariseerd. METIX adviseerde het Stadsgewest Haaglanden ten aanzien van het al dan niet renoveren van het bestaande DRI-systeem.

Lees meer...

De 5 SLA valkuilen in de ICT

Een Service Level Agreement (SLA) of Dienstenniveau-overeenkomst (DNO) is een document met daarin vastgelegd de afspraken tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. Als een SLA tussen externe partijen wordt gesloten dan krijgt dit de status van een juridisch bindend contract. Binnen één organisatie heeft een SLA geen juridische status, maar kan wel een bruikbaar instrument zijn. In eerste instantie werd het SLA vooral gebruikt in de ICT sector, maar inmiddels is het SLA diep doorgedrongen binnen zowel het bedrijfsleven als de overheid.

Lees meer...

Machine Learning in projecten

Kunstmatige intelligentie, machine learning, neurale netwerken, deep learning; dergelijke termen zijn gemeengoed voor iedereen die veel data tot zijn of haar beschikking heeft. De rekenkracht en mogelijkheden worden steeds groter; volgens de wet van Moore verdubbelt de rekenkracht iedere twee jaar. De uitdaging om als mens de machine te blijven begrijpen wordt echter steeds groter.

Succesvol toepassen van kunstmatige intelligentie vraagt dus veel meer dan het beheersen van moeilijke algoritmes. Hieronder wordt stap voor stap de complexiteit van een machine learning project geschetst.

Lees meer...