metix foto

matthijsvermeulen

Matthijs Vermeulen

Projectcoördinator / Adviseur

Het is mijn passie om mensen bij elkaar te brengen en tot een gezamenlijk resultaat te komen. Ik word er enthousiast van als het project door een brede groep wordt gedragen en iedereen zich kan vinden in het eindresultaat. Des te meer belangrijk om vanaf het opzetten van een project inzichtelijk te hebben waaraan gewerkt moet worden en wie daarbij betrokken moeten zijn. In deze kwaliteiten heb ik mij door studie, cursussen en ervaring ontwikkeld om zo voor nieuwe project de enthousiaste kartrekker te zijn.

Mijn achtergrond is de Bachelor Industrial Design Engineering, waarmee ik een brede basis heb gelegd in de techniek. Veelzijdige onderwerpen kwamen aan bod, van mechatronica tot design, van constructie technieken tot ergonomie. De veelzijdigheid had als doel om verbanden te kunnen leggen tussen de verschillende vakgebieden om zo de spin in het web te kunnen zijn. In deze fase groeide mijn interesse voor het overzicht bewaren en andermans expertise op de beste manier kunnen inzetten.

Deze interesse heeft geleid tot de specialisatie in Management of Product Development tijdens de technische masteropleiding Industrial Design Engineering. Als afronding van de master heb ik mij verdiept in verdienmodellen in een circulaire economie. De opdracht bracht opnieuw veel verschillende vakgebieden bij elkaar, waaronder veranderingsmanagement, financiën en mijn persoonlijke favoriet: duurzaamheid.

Tijdens mijn werkzaamheden wil ik overzicht creëren. Ik geloof erin dat overzicht het daadwerkelijke probleem blootlegt. Het brengt risico’s op tijd aan het licht en de juiste activiteiten zullen op het juiste moment worden geïnitieerd. Dit alles om tot de beste oplossing te komen na afloop van een geoptimaliseerd proces.

 Sinds 2019 ben ik AgilePM gecertificeerd en Prince 2 Practitioner

agilepm practitionerPrince2p