metix foto

Informatie en communicatie

Metix heeft jarenlange ervaring in het realiseren van informatiesystemen in het openbaar vervoer. Hierbij maken we dankbaar gebruik van de kennis en ervaring die het moederbedrijf Agritect en de juridische poot Probatius kunnen leveren.

Samenwerking

Onze voornaamste diensten zijn advisering, projectmanagement, (interim) management, en ondersteuning in de systeemontwikkeling tot en met de implementatie van ICT-systemen. Daarbij hebben we speciaal aandacht voor ketensamenwerking. Wij streven naar hechte en duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op onze specifieke kennis van de primaire bedrijfsprocessen, en van de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT).
 
infozuil
 

In de breedste zin van het openbaar vervoer

Metix heeft in de loop der jaren voor zowel leveranciers van displaysystemen als voor opdrachtgevers (vervoerders en overheden) de projectleiding verzorgd voor de realisatie van reisinformatiesystemen. Onze ervaring loopt van de bouw van reisinformatiesystemen (Zuidtangent, Leiden, Rotterdam) tot informatiesystemen tussen voertuig en wal (Rotterdam).

Projectscope

Het werkveld van Metix strekt zich uit van het eerste idee tot de volledige realisatie van het informatiesysteem. Vrijwel ieder project volgt het volledige traject van advisering, systeemontwikkeling, implementatie en exploitatie. Hierdoor ontzorgen we de opdrachtgever maximaal.

 


Historie

Het eerste reizigersinformatiesysteem werd door Metix in 2003 gerealiseerd. Toen nog onder de naam Agritect Advies. Inmiddels is Metix al enkele jaren een belangrijk onderdeel van Agritect Advies.

 

Van veilingklok naar haltedisplay

Het moederbedrijf Agritect Advies heeft een lange historie in het ontwerpen en implementeren van informatie- en communicatiesystemen in de agrarische sector. De hier opgedane kennis en ervaring bleek ook in andere sectoren waardevol. Rond de wisseling van het millennium kreeg dit handen en voeten in het reizigersinformatiesysteem langs de Zuidtangent, dat in 2003 opgeleverd werd. Dit systeem was direct een goed visitekaartje; deze busverbinding tussen Schiphol en Haarlem behoort tot de meest moderne in Nederland.
Metix werd door Strukton Systems ingehuurd om het project te leiden.

Reizigersinformatie in Rotterdam

In opdracht van RET voorzag Metix 175 TramPlushaltes en alle metrohaltes (DRIMS) in Rotterdam van informatiezuilen. Dit project werd in 2005 opgeleverd.
Ook bij dit project werkte Metix samen met Strukton Systems. Metix verzorgde bij deze opdracht de projectleiding voor de leverancier.
In 2008 vroeg RET Metix om het project dREIS te leiden. dREIS omvat het installeren en aansturen van ruim 800 informatiezuilen op tram- en bushaltes in de stadsregio Rotterdam. Dit project werd uitgebreid met informatiesystemen op busstations en de integratie van de al bestaande reizigersinformatiesystemen in Rotterdam (DRIMS en TramPlus). Alle displays op metro-, tram- en bushaltes in Rotterdam worden nu aangestuurd vanuit het systeem DRI-StaRR.