metix foto

Busstations Delft

delft

Dit project is niet bijzonder door het aantal geplaatste displays maar door de snelheid waarmee een gepaste oplossing gevonden is.

Ten gevolge van onduidelijkheden tussen de gemeente Delft en de stadsregio dreigden er bij de opening van het busstation geen informatie displays te zijn. Metix heeft ervoor gezorgd dat er in 6 weken tijd alsnog met tijdelijke displays (voorraadmateriaal uit een ander project) op elke halte de juiste vertrektijd getoond kon worden. Negen maanden later zijn de definitieve displays geplaatst. Dit alles met een minimale kapitaalvernietiging en zeer beperkte overlast.