metix foto

DRIS Amsterdam

infodisplay

Het project DRIS in Amsterdam betrof het plaatsen van 560 informatiedisplays in opdracht van de GVB. Dit project was het eerste project waar de innovatie rond de nieuwe multimedia werd geïmplementeerd. Het multimedia display heeft als grote vernieuwing de mogelijkheid om films af te spelen op de displays. De multifunctionaliteit is volledig geïntegreerd in de traditionele OV-informatie conform het rapport Mijksenaar. Daarnaast is er voor gekozen om een Eenvoudig Halte Display te ontwikkelen (EHD) die op ooghoogte reis- en video-informatie presenteert. Het op ooghoogte brengen van de reisinformatie heeft het mogelijk gemaakt het display veel kleiner te maken, maar heeft tevens extra eisen gesteld aan bestendigheid tegen vandalisme.

Metix was is in dit project betrokken van het begin tot het eind. En daarin heeft Metix zijn verantwoordelijkheid genomen bij de Initialisatiefase, Aanbestedingsfase, Realisatie en Beheer.