metix foto

RET Randstadrail depots

depots

Uitlezen metrovoertuigen

Metix voert het project RandstadRail depots uit voor de RET. De opstelterreinen van de RET worden voorzien van draadloze toegangspunten. Via deze toegangspunten kunnen de metrovoertuigen draadloos communiceren met de onderhoudssystemen van de RET.

Metrovoertuigen verzamelen gedurende de ritten veel informatie vanuit alle technische subsystemen waaruit een metro bestaat. Die informatie varieert van het bijhouden van kilometerstanden tot aan het bijhouden welke deuren open en dicht gaan. Deze data komen beschikbaar op het moment dat het metrovoertuig staat opgesteld op een van de depots en verbinding krijgt met het centrale uitleessysteem. Metix voert in dit project meerdere taken uit, van projectmanagement tot ontwerp en begeleiding van het aanleggen van het systeem.