metix foto

RET uitlezen op afstand

uitlezen

Metix doet het projectmanagement voor het RET-project ULA, Uitlezen op Afstand. In dit project worden de oudere metrovoertuigen van RET voorzien van 3G-communicatie, waarmee technische informatie over het voertuig online naar de werkplaats kan worden verzonden.

Technische informatie uit voertuigen

Metrovoertuigen verzamelen gedurende de ritten veel informatie vanuit alle technische subsystemen waaruit een metro bestaat. Die informatie varieert van het bijhouden van kilometerstanden tot aan het bijhouden welke deuren open en dicht gaan. Door ULA sturen de metrovoertuigen deze informatie door op het moment dat de data beschikbaar komen.

De informatie uit de metrostellen gaat naar een centraal systeem. Met dat systeem kan RET analyses uitvoeren om bijvoorbeeld onderhoud in te plannen of direct preventief onderhoud uit te voeren om reparaties voor te zijn. Hiermee worden de voertuigen veiliger en vallen er minder metrovoertuigen uit, wat weer leidt tot een betrouwbaardere uitvoering van de dienstregeling.
Metix voert in dit project meerdere taken uit, van projectmanagement tot ontwerp en begeleiding van het aanleggen van het systeem.