metix foto

RET voertuig-wal communicatie

RET tramplus

De komst van nieuwe voertuigsystemen voor zowel tram (Citadis2) en metro (R-SG3) heeft een nieuwe dimensie met zich meegebracht: voertuig-wal koppelingen voor informatieoverdracht. Dit vraagt om een gestructureerde invulling van de beheerprocessen ter bevordering van een soepele inbedding van project naar lijnorganisatie, alsmede ter voorkoming van eilandautomatisering met alle overheadkosten die hiermee aan de orde zijn.

Metix heeft voor de afdeling vlootmanagement van RET een ontwerp gemaakt voor een generieke architectuur voor Voertuig Wal Communicatie die voor zowel tram als metro toepasbaar is. Dit ontwerp is in de vorm van een blauwdruk opgesteld. Deze blauwdruk geeft invulling aan de Enterprise architectuur voor Voertuig Wal Communicatie op business, informatie en infrastructuur niveau en omvat tevens de bijbehorende invulling van functioneel-, applicatie- en technisch-beheer.

Het project blauwdruk heeft geresulteerd in een gedeelde visie en grotere betrokkenheid van de verschillende deelnemers en de verschillende RET afdelingen.