Snijvlak ICT en bedrijfskundig advies

Agritect Advies is een onafhankelijk adviesbureau, dat u helpt uw bedrijfsprocessen te verbeteren, met een combinatie van bedrijfskundig advies en ICT-diensten. Agritect Advies is ruim twintig jaar actief in de agrarische sector.

Diensten

Ondernemingen en organisaties in de agrarische sector die zich oriënteren op een ingrijpend ICT-project, kiezen vaak voor Agritect Advies om hen te begeleiden.
Wij bieden advisering, projectmanagement, (interim) management en ondersteuning bij de systeemontwikkeling. Onze activiteiten strekken zich uit van het formuleren van de wensen en eisen voor een nieuw systeem tot en met de begeleiding van de ingebruikname van het nieuwe ICT-systeem.
Wij streven naar hechte en duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Die goede relaties zijn gebaseerd op onze specifieke kennis van de primaire bedrijfsprocessen in de agrarische sector en de manier waarop we die combineren met onze kennis van de ICT. Een specialiteit is onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van ketensamenwerking.
 
FH
 

Haalbaarheidsstudies

Agritect Advies verricht veel haalbaarheidsstudies naar informatiseringsprojecten. Want een achter een bureau uitgedacht plan kan veel te ambitieus blijken te zijn voor de heersende bedrijfscultuur. Anderzijds zal de bedrijfscultuur zich soms enigszins moeten aanpassen aan de mogelijkheden van automatisering. Onze adviseurs hebben oog voor deze processen en geven ze mee vorm.

ICT en organisatie

De inbreng van Agritect Advies eindigt normaliter als het systeem volledig en naar tevredenheid draait binnen uw organisatie. De adviseur verschijnt pas weer als het systeem aanpassing nodig heeft doordat u nieuwe functionele wensen en eisen heeft.
ICT-processen staan niet op zich, ze beïnvloeden de totale bedrijfsvoering. Daarom beperken de adviseurs zich niet tot de automatisering, maar denkt Agritect Advies ook mee over de vormgeving van bedrijfsruimten, de inrichting van werkplekken, organisatieverandering en de aanschaf van machines en werktuigen. Zodat alle bedrijfsmiddelen en bedrijfsprocessen feilloos in elkaar grijpen.

 

Historie

 

Vaste kern en breed netwerk

Agritect Advies werd in 1988 opgericht door negen bedrijfskundigen en ICT’ers, die hun sporen op het gebied van agrarische ICT-processen ruimschoots hadden verdiend. Zij hebben ervoor gekozen terwille van de flexibiliteit en wisselende kennisbehoefte met een vaste kern te blijven werken. Daar waar nodig zetten we extra expertise in vanuit het netwerk dat Agritect Advies heeft opgebouwd.

Uitbreiding naar andere terreinen

De kennis die we hebben opgebouwd in de agrarische sector bleek ook nuttig en nodig te zijn in andere sectoren. Dat heeft ertoe geleid dat Agritect Advies momenteel werkzaam is in het openbaar vervoer (waar we de naam Metix voeren) en de juridische sector (waar we werken onder de naam Probatius). De gemeenschappelijke noemer is de bedrijfskundige - en ICT-kennis en ervaring van de adviseurs.