Best of Four

bestoffourOngeveer 180, voornamelijk Nederlandse, groenten- en fruittelers zijn aangesloten bij de telersvereniging Best of Four. De visie van Best of Four over de afzet behelst het tot stand brengen van transparante prijsvorming in de glasgroente-, vollegrondsgroente- en fruitsector. Dit kan mede worden bereikt door het inrichten van een vrije marktplaats op basis van digitale verkoopsystemen. Om dit vorm te geven heeft Best of Four de stichting ‘Heldere Handel’ in het leven geroepen. Agritect Advies ondersteunt de stichting ‘Heldere Handel’ in het opzetten en ontwikkelen van het benodigde handelsplatform, waarvan Best of Four de eerste gebruiker is.

Beschrijving

Het idee achter Heldere Handel is dat door transparantie in de prijsvorming via een vrije marktplaats op basis van digitale verkoopsystemen de productiecapaciteit zal worden gereguleerd en de kwaliteit van het product zal verbeteren. Een vrije marktplaats levert maximale productbeschikbaarheid op voor alle kopers. Het kan sterke samenwerkingen in de keten stimuleren en een daarmee toenemende vraag naar klantspecifieke producten invullen. Leden en afnemers kunnen bedrijfsmatig reageren op reële marktimpulsen.

Binnen de tuinbouw zijn er de afgelopen decennia verschillende afzetmethodes ontwikkeld. In vele daarvan heeft Agritect Advies in de ontwikkeling bijgedragen. Voor al deze afzetmethodes gold dat ze naast vele voordelen ook nadelen kenden, met als belangrijkste nadeel dat de afzetmethoden elkaar prijstechnische beconcurreerden. Met dit project realiseert Heldere Handel een systeem waarin de verschillende afzetmethoden elkaar versterken.

De innovatie bestaat er in dat er dus juist niet wordt ingezet op één afzetmethode, maar dat voor ieder product op basis van de marktkenmerken bepaald kan worden op welke momenten welke vermarktingsinstrumenten vraag en aanbod optimaal bij elkaar zullen brengen en de beste prijs voor de teler zullen realiseren. Dit door Agritect Advies ontworpen en verregaand geautomatiseerde proces, in combinatie met transparantie zal er toe leiden dat Best of Four, als eerste gebruiker, de volledige regie over de verkoop houdt en optimaal in kan spelen op de markt door het inzetten van de beste vermarktingsinstrumenten op de daarvoor geëigende momenten.

In de eerste fase is een systeem ontwikkeld dat de basisprocessen bij de telers en de bestaande verkoopprocessen van Best of Four ondersteunt. In het vervolg zullen naar behoefte verkoopmethoden worden toegevoegd en in het geautomatiseerde proces worden gehangen.

Project details

Werkzaamheden:

Periode:

Contactpersoon:

Advies, Business analyse, Ontwerp

2012 - 2015

Arno van Veen