Edibulb

bollenHoge investerings- en beheerskosten en onduidelijke communicatie. Dat is al snel het resultaat als verschillende partijen niet eenduidig met elkaar afspreken hoe ze gegevens uitwisselen. E-commerce, oftewel elektronisch zaken doen via het internet, biedt de bedrijven in de bloembollensector vele nieuwe mogelijkheden. Het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen computerprogramma’s levert voordelen op indien deze zijn gebaseerd op standaards. Het is duidelijk dat E-commerce nauwelijks mogelijk is zonder standaards. Edibulb ontwikkelt deze standaards voor de bloembollensector.

Edibulb gaat uit van het volledig elektronisch uitwisselen van gegevens tussen computers van gebruikers via Electronic Data Interchange (EDI).
Edibulb is een gezamenlijk initiatief van de brancheorganisaties in de sector van de kwekers (KAVB), de In en Verkoopbureaus verenigd in B4 en de handelaren (Anthos), in samenwerking met het Productschap Tuinbouw.
Dankzij de standaardberichten van Edibulb hebben alle programma’s op de computers van gebruikers een eenduidige werkwijze voor het elektronisch uitwisselen van gegevens. Grote voordelen zijn een uniforme bereikbaarheid, een uniforme verwerking van gegevens en één interface voor de datacommunicatie via het netwerk, namelijk het internet.

Standaardberichten

Samen met de marktpartijen zijn standaardberichten ontwikkeld voor het elektronische berichtenverkeer binnen de sector. Deze zijn gebaseerd op internationaal geaccepteerde standaardberichten. Agritect Advies heeft de complete set standaardberichten in EbXML ontwikkeld, dit in samenspraak met een werkgroep met vertegenwoordigers uit de branche. Het gaat om vier berichten, namelijk de order, orderbevestiging, levering en factuur. De berichtstandaarden worden gebruikt door kwekers, In- en VerkoopBureaus en kopers om gegevens uit te wisselen via het internet over de transacties van bloembollen en vaste planten.

Verder is Edibulb verantwoordelijk voor het beheer van de standaardcoderingen die binnen de branche worden toegepast. Verdere standaardisatie op dit vlak maakt het voor diverse initiatiefnemers binnen de branche steeds beter mogelijk Electronic Commerce toepassingen te implementeren.

Agritect Advies is in opdracht van de stichting Edibulb verantwoordelijk voor het projectmanagement, het technische beheer van de coderingen en de ontwikkeling van de berichtstandaarden. Daarnaast adviseert en begeleidt Agritect Advies softwareontwikkelaars bij de implementatie van deze standaarden in hun applicaties voor kwekers en handelsbedrijven in deze branche.

Project Berichtenstandaard Ketenregister en CLIENT

Voor een vlotte bloembollenexport is het ideaal als alle informatie over de productie en verwerking vlak voor de bollen het land uit gaan met één druk op de knop op te vragen is uit de ERP-systemen van de verschillende schakels in de keten. Dan kunnen de exportcertificaten aan de partij bloembollen worden gehecht zonder dat er nog een eindinspectie nodig is. Om dat te realiseren is het noodzakelijk dat de sector beschikt over standaardberichten en coderingen om de softwaresystemen van alle partijen in de keten aan te passen en in te richten voor deze nieuwe werkwijze.
Agritect Advies maakt het ontwerp van de informatiestromen en standaardberichten die tussen de ketenpartijen (kwekers, exporteurs, keuringsinstanties en spoelers) en de centrale ketensystemen worden uitgewisseld.


Project details

Werkzaamheden:

Periode:

Contactpersoon:

Projectmanagement, Advies

1996 - 2017

Hans van Rossen