Hubways

Hubways

HubWays is een gezamenlijk initiatief binnen de Nederlandse sierteeltsector met als strategisch doel logistieke stromen efficiƫnt en betrouwbaar in te richten en de concurrentieslag van de sector te versterken. Een voorwaarden om deze verbetering in logistieke stromen te realiseren is het digitaal en gestandaardiseerd uitwisselen van logistieke informatie binnen de sector. Een digitaal, neutraal informatieknooppunt voor de sector is daarvoor een randvoorwaarde.

Standaardberichten

Samen met de marktpartijen zijn standaardberichten ontwikkeld voor het elektronische berichtenverkeer binnen de sector voor het aansturen van de logistiek. Deze zijn gebaseerd op internationaal geaccepteerde standaardberichten. Agritect Advies heeft binnen Floricode de complete set standaardberichten in EbXML ontwikkeld, dit in samenspraak met een werkgroep met vertegenwoordigers uit de branche. Het gaat om berichten voor vooraankondiging van orders (EPB), het bestellen van transport (ETO) en het doorgeven van de status (ELS).

Digitaal platform

Agritect Advies heeft binnen HubWays de ontwikkeling begeleid van het informatieknooppunt en gebruik van de standaardberichten hierbinnen. Het concept en systeem zijn beproeft binnen een pilot.

 

Project details

Werkzaamheden:

Periode:

Contactpersoon:

Ontwerp, Advies, Businessanalyse, Informatieanalyse

2014 - 2016

Hans van Rossen