Plantform / FloraHolland

centraal aanbodbeheerHet ontbreken van centraal aanbodbeheer is volgens de marktverkenning FloraHolland/Plantform één van de meest urgente problemen van de bij FloraHolland en Plantform aangesloten telers van sierteeltproducten. Er is in de sierteelt een groeiende trend naar kleinere orders en een grotere variëteit aan artikelen. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats in marktsegmenten en zijn er nieuwe marksegmenten in opkomst waarmee de teler digitaal wil kunnen handelen, terwijl zijn processen op één wijze zijn ingericht en hij actueel inzicht wil houden in de verkopen. Om dat mogelijk te maken en invulling te geven aan de wens dat de teler kan handelen met iedere klant is een andere visie op aanbodbeheer nodig.

Centraal aanbod en ketenprocesconvertor

De problematiek van centraal aanbodbeheer valt uiteen in 2 onderwerpen die elkaar versterken:
1. Nieuwe wijze van centraal aanbodbeheer, rekening houdend met grotere diversiteit, kleinere ordergroottes en nieuwe ontwikkelingen zoals Configure2order.
2. Nieuwe wijze van ketenintegratie tussen telers en hun (potentiele) klanten/afzetkanalen, waarbij telers met hun eigen standaarden en in hun eigen ‘taal’ digitaal zakendoen met de tussenhandel, retail en etail, in de taal van die tussenhandel, retail en etail, waarbij de vertaling geautomatiseerd plaatsvindt.

Beide onderwerpen zijn in samenwerking met FloraHolland en PlantForm conceptueel uitgewerkt. Om de praktische haalbaarheid van de concepten te toetsen zijn workshops gehouden met vooral de beoogde gebruikersgroep van de telers en niet zozeer met de directeur/eigenaren van de teeltbedrijven die in het voortraject de knelpunten hadden aangedragen.
Het vooronderzoek heeft de haalbaarheid van excellent centraal aanbodbeheer aangetoond en voor zowel FloraHolland, Plantform als voor softwareleveranciers van teler-systemen een blauwdruk opgeleverd voor de implementatie van centraal aanbodbeheer.

Project details

Werkzaamheden:

Periode:

Contactpersoon:

Advies

2015

Fred Haak