Royal FloraHolland - Het nieuwe veilen

rozen

Royal FloraHolland heeft, om de strategie voor 2020 voor het veilen te bepalen, het programma ‘Het Nieuwe Veilen’ opgezet. Na de conceptuele fase is het nu tijd voor de uitwerking van de resultaten; en het omzetten van ideeen naar realiseerbare (keten) processen, procedures en systemen. Een kolfje naar de hand van Agritect Advies.
In het ‘Vandaag voor Morgen’ concept vindt verkoop via het veilingmechanisme plaats op basis van informatie terwijl het product nog niet is aangevoerd bij Royal FloraHolland. De klant bepaalt op welke vestiging hij het product afgeleverd wil hebben, waarna de kweker het product de volgende dag aflevert op de door de klant gewenste vestiging. Hierdoor kan een groot deel van het inter-veiling transport voorkomen worden. Een duurzaam initiatief die de klant tijdiger en verser product levert. Agritect begeleidt de experimenten die Royal FloraHolland met ‘Vandaag voor Morgen’ uitvoert, ontwerpt de ketenprocessen en de aanpassingen in ketencommunicatie en ontwerpt de aanpassingen die in de commerciele vermarktingssystemen van Royal FloraHolland plaats moeten vinden om de nieuw ontworpen processen te ondersteunen.

 

Project details

Werkzaamheden:

Periode:

Contactpersoon:

Business analyse, informatie analyse, ontwerp

2017 - heden

Fred Haak