Royal FloraHolland - Multitransactie veilen

multitransveilenRoyal FloraHolland investeert in het verbeteren van de plantenklok. De veiling onderneemt samen met aanvoerders en kopers vernieuwende pilots en experimenten om te ontdekken hoe de klok moet worden aangepast aan de wensen, eisen en mogelijkheden van deze tijd. De klok is en blijft een belangrijk prijsvormingsinstrument. De beschikbaarheid van een goed werkende klok geeft iedere aanvoerder ook een sterkere positie in zijn directe afzet.

Het nieuwe veilen

Multitransactieveilen leidt alleen tot een betere en stabielere prijsvorming als het op het juiste moment wordt toegepast. Niet in iedere marktsituatie is het toepassen van multitransactieveilen dan ook zinvol, althans als het doel is om tot een betere prijsvorming te komen. Voor het verhogen van de veilsnelheid heeft het altijd zin.

Agritect Advies heeft het vooronderzoek naar multitransactieveilen uitgevoerd, het functioneel ontwerp voor de veilsystemen gemaakt en de technische consequenties voor de tribunes en thuiskoopsystemen in kaart gebracht. Na de realisatie door de IT-afdeling van Royal FloraHolland werd de software getest, met veel aandacht voor het real-time karakter van het geheel om de eerlijkheid van het veilproces te kunnen waarborgen.
De pilot Multitransactieveilen is onderdeel van het programma ‘Het nieuwe veilen’ dat deel uitmaakt van het programma Royal FloraHolland 2020.

Project details

Werkzaamheden:

Periode:

Contactpersoon:

Advies, functioneel en technisch ontwerp

2015

Fred Haak